Detail Archief Delft

Detail Archief Delft


Archiefnummer: 575
Archiefnaam: Gemeentepolitie
Periode: 1942-1948
Omvang: 20.61 m.
Inventaris:Inventaris van het archief van de Gemeentepolitie, 1942-1948

Archiefvormer: Gemeentepolitie,1942-1948

 •  Inleiding
  • INLEIDING

    

   Het politiearchief over deze periode is vrijwel volledig bewaard gebleven. Naast de rubrieksge­wijs ingedeelde corres­pondentie (inv.nrs. 1-602), zijn er de agenda's (inv.nrs. 605-625) en de dag- en nachtrap­porten (inv.nrs. 633-647) en de processen-verbaal (inv.nrs. 655-686).

    

   De stukken werden per jaar ingeschreven en genummerd. Hierna werden zij ingedeeld bij de juiste rubriek. Binnen een rubriek lagen de stukken op numerieke volgorde. Er kunnen dus bij een rubriek hiaten in de nummering zijn; deze stukken bevinden zich in JJn van de andere rubrieken.

    

   De index op de correspondentie is oorspronkelijk op fiches gemaakt en in alfabetische volgorde in kaartenbakken ge­plaatst. V\\r overdracht aan het Gemeentearchief is door de administratie van de politie een begin gemaakt met het bewer­ken van deze fiches. Hierbij zette men de tekst van de fiches in een tekstverwerker. Men is tot en met de letter G gekomen. De overgetypte fiches heeft men direct vernietigd en de dis­ket­te is aan het Gemeentearchief overgedragen.

   Bij het Gemeentearchief is de gehele index ingevoerd in een database en is nu ook op die wijze te raadplegen. Onder inventarisnummer 603 is het restant opgenomen van de index in fichevorm (letters H-Z). Deze is niet raadpleegbaar.

    

   Op inventarisnummer 732 berust een openbaarheidsbeperking van 75 jaar. Voor raadpleging van deze stukken is schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris vereist.

 •  Hele toegang