Detail Verzamelbeschrijving Delft

Detail Verzamelbeschrijving Delft


Beschrijving: Leggers van recognitiegeld voor vergunningen voor bouw en verbouw van woningen, gebruik van stadsgronden en stadsgebouwen, baggeren, uitoefenen van beroepen en neringen etc. te Delft, Delfshaven en Overschie, in te vorderen door de tresorier
Periode: 1579-1807
Uiterlijke vorm: 3 delen
Aantekening: N.B. Oude benaming: ‘Consentboek’.
  •  Deelbeschrijvingen