NA Delft - AR0161_01602

Oud Notarieel Archief Delft, Indexering protocol 1602, lopende over de periode 1612-1615

Help mee de Delftse notarisarchieven beter doorzoekbaar te maken

Notarisarchief
Een notaris had als taak afspraken tussen personen onderling officieel vast te leggen. 
Huwelijksvoorwaarden, testamenten, overdracht van onroerend goed, boedelbeschrijvingen, schuldbekentenissen en nog veel meer zijn eeuwenlang door notarissen vastgelegd. 

Het notarieel archief is een van de belangrijkste archieven dat beheerd wordt door Stadsarchief Delft. Het bevat een schat aan informatie voor bijvoorbeeld historici, stamboom- en huizenonderzoekers.

Partijen die een akte laten opmaken krijgen een afschrift: de grosse. De notaris houdt er ook een: de minuutakte. In dit project worden gegevens uit de minuutakten ingevoerd. Betreft inventarisnummer 1602 over de periode 1612-1615.

Wat levert het op?
Alle ingevoerde gegevens komen via de website van het Stadsarchief Delft beschikbaar. De waardevolle informatie uit deze veel geraadpleegde archieven is dan beschikbaar voor iedereen.

Hoe?
Aanmelden voor een project? Zie onderaan de afzonderlijke projecten de knop ‘aanmelden voor dit project’.

Bijlagen
Voor invoerinstructies zie rechts bij ‘helpdocumenten’. 

Moeilijk?
Het lezen van oude handgeschreven teksten is best lastig en vereist oefening. Maar iedereen kan het leren. Een online oefentool is te vinden op www.watstaatdaer.nl.

Opmerkingen over het functioneren van de module, de helpdocumenten en overige kunnen gericht worden aan Alex Poldervaart: apoldervaart@delft.nl

Aanmelden voor dit project

Statistieken

Helpdocumenten

Invoerinstructies
Oefenen

Deelnemers

Onbekend
Projectleider
Controleur
Controleur
Controleur
Controleur
13 deelnemers
Vrijwilligers