ZZ Klaar BS Delft overlijdensakten 1974

Overlijdensakten van de Burgerlijke Stand van de gemeente Delft van 1974

Help mee de overleden inwoners van Delft uit het jaar 1974 vindbaar te maken

Burgerlijke stand
Vanaf 1811 worden in Nederland van alle gebeurtenissen die te maken hebben met de burgerlijke staat van mensen akten opgemaakt. Denk aan een akte van geboorte, huwelijk, scheiding en overlijden. In die akten staan namen, plaatsen, data en relaties tussen mensen.

Akten van de burgerlijke stand worden altijd in tweevoud opgemaakt: een gaat naar de gemeente waar het overlijden plaatsvond, de ander gaat via de rechtbank naar het provinciale archief.

Waarom zijn deze gegevens belangrijk?
In overlijdensakten staat ook informatie over de aangever zoals een naam en beroep. Dankzij gegevens uit de burgerlijke stad kunnen mensen onderzoek doen naar hun stamboom en familierelaties in kaart brengen.

Overleden in Delft
Delft heeft een historische binnenstad en ontwikkelde zich in de 19e eeuw tot industriestad. De Oranjes zijn door Willem van Oranje verbonden aan de stad die de bijnaam ‘Prinsenstad’ heeft. Belangrijke instituten zoals het Hoogheemraad Delfland, TNO en de Technische Universiteit zijn in deze stad gevestigd.

In dit project worden de belangrijkste gegevens uit de overlijdensakten van Delft uit het jaar 1974 overgenomen.

Hoe?
Voor meer uitleg zie de invoerinstructies.

Aanmelden voor dit project

Statistieken

Helpdocumenten

Invoerinstructies
Oefenen

Deelnemers

Onbekend
Projectleider
Controleur
Controleur
Controleur
Controleur
Controleur
Controleur
Controleur
12 deelnemers
Vrijwilligers