NA Delft - AR0161_01710

Oud Notarieel Archief Delft, Indexering protocol 1710, lopende over 1644

Dit project realiseert een nadere toegang op het register uit het Oud Notarieel Archief van Delft (AR0161). Het betreft inventarisnummer 1710 van notaris Guillaume de Graeff over het jaar 1644.

 

Aanmelden voor dit project

Statistieken

Oefenen

Deelnemers

Bennie Blom
Projectleider
Annemieke de Booijs
Projectleider
Bennie Blom
Controleur
3 deelnemers
Vrijwilligers