NA Delft - AR0161_01712

Oud Notarieel Archief Delft, Indexering protocol 1712, lopende over 1646

Dit project realiseert een nadere toegang op het register uit het Oud Notarieel Archief van Delft (AR0161). Het betreft inventarisnummer 1712 van notaris Guillaume de Graeff over het jaar 1646.

 

Aanmelden voor dit project

Statistieken

Oefenen

Deelnemers

Bennie Blom
Projectleider
Annemieke de Booijs
Projectleider
Bennie Blom
Controleur
3 deelnemers
Vrijwilligers