NA Delft - AR0161_01711

Oud Notarieel Archief Delft, Indexering protocol 1711, lopende over 1645

Dit project realiseert een nadere toegang op het register uit het Oud Notarieel Archief van Delft (AR0161). Het betreft inventarisnummer 1711 van notaris Guillaume de Graeff over het jaar 1645.

 

Aanmelden voor dit project

Statistieken

Oefenen

Deelnemers

Bennie Blom
Projectleider
Annemieke de Booijs
Projectleider
Bennie Blom
Controleur
4 deelnemers
Vrijwilligers