BS Schipluiden overlijdensakten 1933-1969

Overlijdensakten van de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Schipluiden over de periode 1933- 1969

Help mee de overleden inwoners van Schipluiden uit de jaren 1933 tot en met 1969 vindbaar te maken

Burgerlijke stand
Vanaf 1811 worden in Nederland van alle gebeurtenissen die te maken hebben met de burgerlijke staat van mensen akten opgemaakt. Denk aan een akte van geboorte, huwelijk, scheiding en overlijden. In die akten staan namen, plaatsen, data en relaties tussen mensen.

Akten van de burgerlijke stand worden altijd in tweevoud opgemaakt: een gaat naar de gemeente waar het overlijden plaatsvond, de ander gaat via de rechtbank naar het provinciale archief.

Waarom zijn deze gegevens belangrijk?
In overlijdensakten staat ook informatie over de aangever zoals een naam en beroep. Dankzij gegevens uit de burgerlijke stad kunnen mensen onderzoek doen naar hun stamboom en familierelaties in kaart brengen.

Overleden in Schipluiden
Vanaf 1 januari 2004 is Schipluiden samen gegaan met de gemeente Maasland. Samen vormen zij de gemeente Midden-Delfland. Schipluiden kende tot genoemde datum drie woonkernen: Schipluiden, Den Hoorn en ’t Woudt. Ook Hodenpijl, Sint Maartensregt, een deel van Hof van Delft en Vlaardinger-Ambacht hoorde erbij.

In dit project worden de belangrijkste gegevens uit de overlijdensakten van Schipluiden over de jaren 1933-1969 overgenomen.

Hoe?
Voor meer uitleg zie de invoerinstructies.

Aanmelden voor dit project

Statistieken

Helpdocumenten

Invoerinstructies
Oefenen

Deelnemers

Projectleider
Controleur
Controleur
Controleur
Controleur
10 deelnemers
Vrijwilligers