NA Delft - AR0161_01669

Oud Notarieel Archief Delft, Indexering protocol 1669, lopende over de periode 1641-1643

Dit project realiseert een nadere toegang op het register uit het Oud Notarieel Archief van Delft (AR0161). Het betreft inventarisnummer 1669 van notaris Johan van Beest over de jaren 1641 tot en met 1643.

Het protocol vermeldt: 'Inhoudende de acten ende instrumenten voor mijn ende bij mijn als notaris gepasseert ende verleden inde jaeren xvi C eenenveertich, tweenveertich ende drieenveertich'

 

Let op... dit project is nog in pilotfase!

Aanmelden voor dit project

Statistieken

Oefenen

Deelnemers

Bennie Blom
Projectleider
Annemieke de Booijs
Projectleider
Bennie Blom
Controleur
3 deelnemers
Vrijwilligers